A túráink során használt források, kiadványok

Hasonmás mecseki túrakalauz és térkép

A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott, A Mecsek természeti és kulturális örökségének védelme egykor és ma című projektünk keretében hasonmás kiadásban megjelentettük A Mecsek részletes kalauza című, 1939-es kiadású 200 oldalas könyvet. Ez az a könyv, ami alapján a múzeumi túrák során járjuk a Mecsek egykori, számozott útvonalait. A könyv melléklete a Nyugati-, illetve a Keleti-Mecsek egy-egy térképrajza. A könyv mellé szerkesztettünk egy jegyzetfüzetet, amibe mindenki feljegyezheti a kirándulásokon szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit. Az "időutazó túlélőcsomag" része még az 1929-es "angyalos térkép" facsimiléje.

Mindezt a támogatásnak köszönhetően, csaknem a bekerülési költség feléért, 1800 Ft-ért áruljuk a Várostörténeti Múzeumban.

 


A Mecsek Egyesület története 1891 - 2002

A gazdagon illusztrált könyv a Mecsek Egyesület történetét foglalja össze a megalakulástól kezdve, a kényszerű megszűnésen és az újjáalakuláson át napjaink történéséig.

A Mecsek Egyesület a dél-dunántúli régió vezető civil szervezeteként az 1800-as évek végétől több mint fél évszázadon át fogta össze a térség természetet szerető, szűkebb szülőföldjéért tenni akaró egyéneit és közösségeit. Lehetőséget kíván teremteni a Mecsek természeti szépségeinek megismerésére, ápolására és megóvására. Az Egyesület számos létesítményt épített a Mecsekben, amelyek ma is méltóan állítanak emléket elődeink áldozatkészségének.

Az Egyesület a második világháborút követő politika viharában megszűnt létezni, és hosszú szunnyadásra ítéltetett.

A Mecsek Egyesület 1993. évi újjáalakulásával azonban ismét az a társadalmi szervezet, amely szellemiségében és munkájában nagyszerű elődje jogutódjának tekinti magát. Az ismét működő Egyesület lehetőséget teremt azok számára, akik a mai kor rohanó világában még mindig fontosnak érzik, hogy tegyenek valamit környezetük értékeiért.

B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002. Pécs, 2002, Mecsek Egyesület. 7. o.

A könyvet a Mecsek Egyesület adta ki. A Várostörténeti Múzemban 2500 Ft-ért áruljuk.


A Mecsek Egyesület évkönyvei

 itt

 


Mecsek útikalauz

Dr. Oppe Sándor (szerk.): Mecsek útikalauz. Sport Lap- és Könyvkiadó, 1959.

 

47. túra leírása