Szaniszló pihenő

Az Állatkert és a Dömörkapu között a kisvasúttal párhuzamosan haladó Balogh Károly úton (P jelzés) található a terméskőből épült pihenő. Dr. Mócs Szaniszló (1862-1904) emlékére építették a pihenőt, aki ciszterci szerzetes, főgimnáziumi tanár, 13 éven át a Mecsek Egyesület választmányának tagja volt. A pihenőt 1905-ben a Mecsek Egyesület állítatta.

 

Forrás: http://baranyatermeszetbarat.hu/kilatokkilatopontok/epitett%20turistapihenok

 

A Szaniszló út és a Balog Károly út találkozásánál helyezték el a Szaniszló pihenőt. Károlyi Emil tervezte. Az Egyesület tagjainak és Mócs  Szaniszló tisztelőinek, barátainak adományaiból épült meg. Az avatást 1905. szeptember 5-én tartották. A  több mint száz főnyi közönség a Tettyén gyülekezett és onnan gyalogosan ment fel a pihenőhöz. Itt Balog károly egyesületi alelnök mondott beszédet. Beszédét így fogalmazta meg: " Szaniszló útja; Szaniszló pihenője! Legyetek most és a távol jövőben hirdetői annak, hogy a mi sivárnak nevezett korszakunk is meg tudja becsülni azt, aki hivatásának szerény és becsületes munkása... aki igaz barátja, buzgó és munkás tagja volt az Egyesületnek, s aki rajongó szeretettel szeretett Téged - örök, szép, felséges Természet!" Utána Majorossy Imre polgármester köszönte meg az Egyesületnek, hogy létre hozták ezt a turistapihenőt.

 

B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891-2002. Pécs, 2002. 45. o.

 

Kapcsolódó múzeumi képek: