Egy város a turizmus szolgálatában

Gál Éva, Janus Pannonius Múzeum

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Történeti Osztálya igen értékes és érdekes dokumentum-együttest őriz: Pécs sz. kir. Város Idegenforgalmi Hivatalának, a programszervezésekkel kapcsolatos emlékeit. Az 1920-1940-es évek rendezvény szervezésével kapcsolatos sokszínű dokumentum gyűjtemény tartalmazza a széleskörű levelezések eredeti és piszkozati példányait, feljegyzéseket, kimutatásokat, listákat, nyomdai kefelenyomatokat, lektorált gépiratokat, szövegkönyveket,  neves művészek reklámgrafikáit, fényképeket, egy-egy rendezvény híranyagát, újság kivágásokat, megjelent ismeretterjesztő és információs reklámanyagokat és füzeteket de a sokszínűségre példaként említhetjük a dóm előtt felállított árusító bódék rajzait, a sajtó képviselőinek jelvényeit és a fennmaradt belépőjegyeket is.

 
 
(Fotó: Füzi István)
 
Pécs városa – más városokhoz hasonlóan –, az idegenforgalom fellendítésének, a nevezetességek, a kulturális értékek megismertetésének szándékától vezérelve rendezte meg az 1930-as években a „Pécsi Ünnepi Hét” rendezvénysorozatot, amely változatos és gazdag kulturális programkínálattal szolgált a városlakó polgároknak és az idelátogatóknak. Az említett rendezvénysorozat részeként „Pécsi Ünnepi Játékok” néven, 1936-ban (jún. 10-14 között) és 1938-ban (jún. 4-12 között) az említett jeles napok fénypontja pl. a Missa Sollemnis (Ünnepi Mise) előadása volt. Ugyanebben az időszakban lendült fel a hazai turisztikában az a mozgalom, amelynek keretében a kikapcsolódásra, kultúrált időtöltésre vágyók egy-egy nap, vagy egy-egy hétvége időtartamára ellátogathattak egy-egy magyar városba, ahol aztán komplex, jól szervezett, kedvezményeket is biztosító programban lehetett részük a résztvevőknek. Pécsett, a jelentős kedvezményt biztosító ún. filléres vonatokkal érkező turisták számára állította össze az Idegenforgalmi Hivatal az „Egy nap Pécsett” programot. A korabeli tudósításokból kitűnik, hogy a két világháború közti időszakban a felkínált lehetőségek, látnivalók között éppúgy szerepeltek hangversenyek, színvonalas előadások, mint múzeumlátogatások és természetesen a Mecsek gyönyörű tájainak megismerése, felfedezése is. A városvezetéssel összhangban dolgozó, Sík Lajos vezette Idegenforgalmi Hivatal fontosnak tartotta a különböző kulturális értékek mellett a természeti értékek megismertetését is, a Mecsek (elsősorban a város körüli parkerdő) és a város összefonódott egységként jelent meg a tudatban, a programokban, a reklámértékű, a város imázsát erősítő döntésekben.